Roeland van Laer?, De Bentvueghels en hun lofzang op Venus en Bacchus, 1626

De liefde en het drinken zijn enorm belangrijk voor de Bentvueghels, dus deze lofzang op Venus (de vrouw bovenaan de piramide) en Bacchus is op z’n plaats.

De groep heeft eigen liedjes. Bij de notenbalk op de achterwand staat ‘Chi nasc[e] matto nõ guarisce nõ gaurisce mai nõ guarisce m[ai]’ oftewel ‘wie gek geboren is, geneest nooit’.

Roeland van Laer (?), detail. Collectie Museo di Roma.