De pottenbakker Chris Lanooy overleed op 24 januari 1948, 66 jaar oud. Het Centraal Museum eerde hem met een kleine tentoonstelling. "Deze man kende het geheim van het zichzelf volkomen vereenzelvigen met de stof, die hij bewerkte en was hierdoor in staat een zeer persoonlijke schoonheid op te roepen." (De Waarheid, 29 januari 1948) "Hem strekt tot onvergankelijke eer, dat hij door persoonlijk voorbeeld bewezen heeft, dat het kunsthandwerk ook in onzen gemechaniseerden tijd volop reden van bestaan heeft." (Trouw, 29 januari 1948)