"In tegenwoordigheid van een groot aantal autoriteiten en genoodigden is hedenmorgen in het Centraal Museum een tentoonstelling van schilderijen en beeldhouwwerk geopend, afkomstig van kunstenaars uit de provincies Utrecht en Gelderland en georganiseerd door de Ned. Kultuurkamer. Deze tentoonstelling, welke 5 zalen omvat, is bedoeld als een voorspel tot de in de hoofdstad te houden nationale expositie, en zij wil o.a. een positieve bijdrage zijn in den strijd tegen den Kitsch.

De Burgemeester kondigde aan, dat men dezen strijd thans stelselmatig ter hand wil nemen, ook door het in beslag nemen van voorraden, omschakeling van bepaald zaken en in het ergste geval sluiting, resp. opheffing van fabrieken van kunst aan den loopenden band." (Utrechtsch Nieuwsblad 27 mei 1944)

Over de kwaliteit van het gebodene werd verder niet bericht. En de aangekondigde nationale tentoonstelling is er niet gekomen.

Collectie in deze tentoonstelling

  • In deze tentoonstelling waren geen objecten uit de collectie van het Centraal Museum te zien

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.BE11FF56-512A-44EB-BCEC-13418423F459

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!