'Mejuffrouw' Maria Elisabeth Houtzager (1907-2001) was misschien wel de meest beruchte, of in elk geval meest spraakmakende directeur (zij noemde zichzelf ‘directrice’) die het Centraal Museum tot op heden heeft gekend. In de jaren van haar directoraat (1951-1972) zette zij, voortbordurend op het werk van haar voorgangers, met grote voortvarendheid en lef het museum internationaal op de kaart.

Ook durfde ze het aan om met enige regelmaat tentoonstellingen op te zetten met thema’s uit het Nabije Oosten. Zo waren te zien “Kunst der Hethieten”(1961/62), “Opgravingen uit Egypte” (1963/64), “Kunst uit Iran”(1966) en “Antieke Oosterse tapijten” (1968).

De 54 geëxposeerde tapijten waren afkomstig uit de collectie van de Dordtse verzamelaar G.W. van Aardenne. In 1978 schonk hij zijn collectie aan het Rijksmuseum, wat hem de Museummedaille in goud opleverde. Een jaar later overleed hij, 90 jaar oud.

Documentatie

  • Antieke Oosterse tapijten uit de collectie Van Aardenne, [verantwoording door Maria Elisabeth Houtzager], Centraal Museum (Utrecht, 1968), [18] p., 16 p. pl.
  • Antieke Oosterse tapijten uit de collectie Van Aardenne, Centraal Museum (Utrecht, 1968), vouwblad

Collectie in deze tentoonstelling

  • In deze tentoonstelling waren geen objecten uit de collectie van het Centraal Museum te zien

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.F5DFC96F-C994-4504-A077-F41E4A8E8733

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!