De bouw, de bezetting, de belegeringen en de rol van de burgers in de stadsverdediging van Utrecht; alles komt aan bod in deze rondleiding!

Ontdek meer over de Utrechtse stadsverdediging, die bestond van 1122 tot omstreeks 1830. Natuurlijk worden de aanpassingen in met name de zestiende eeuw, de sloop in de negentiende eeuw én de huidige betekenis voor de stad niet vergeten.
De rondleiding gaat in op de al duizenden jaren durende zoektocht van de mens naar veiligheid en de rol die stadsmuren daar eeuwenlang in hebben gespeeld.

Rondleiding aanvragen

Vragen of specifieke wensen?

We denken graag met jullie mee. Mail naar rondleidingen@centraalmuseum.nl of bel woensdag tussen 10:00 en 13:00 uur naar 030-2362393.