Stichting Centraal Museum besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de juistheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Stichting Centraal Museum alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van de informatie via internet alsmede van technische storingen.

Stichting Centraal Museum is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat Stichting Centraal Museum gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat Stichting Centraal Museum de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

Stichting Centraal Museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Stichting Centraal Museum behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u zelf mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website behoren toe aan Stichting Centraal Museum of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten. Reproductie van afbeeldingen voor commercieel is niet toegestaan. Wilt u een afbeelding bestellen voor commercieel gebruik, ga naar Beeld aanvragen.

Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat Stichting Centraal Museum u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten. U heeft te allen tijde de mogelijkheid u af te melden voor informatie per e-mail.

Lees ook het Privacyreglement.