In het Centraal Museum, het oudste stedelijke museum van Nederland, tref je een zeer diverse collectie aan. Van de grootste Rietveld-collectie ter wereld tot het originele Dick Bruna-atelier. Van de Utrechtse Caravaggisten tot Pyke Koch. Van Jan Taminiau, hedendaagse kunst en design tot het indrukwekkende 17e eeuwse poppenhuis en het beroemde, eeuwenoude Utrechtse schip. Wij willen met onze kunst en verhalen de blik van de bezoeker verruimen. Utrecht is daarbij onze basis, de wereld is ons speelveld.

Het nijntje museum, het allerleukste museum voor peuters en kleuters, en het Rietveld Schröderhuis maken deel uit van het Centraal Museum Utrecht. In 2018 trokken deze drie locaties 389.000 bezoekers. Het museum is nu een modern, trots museum, in alle opzichten geworteld in het Utrecht van toen en nu. Het museum is financieel gezond en werkt met een begroting van circa € 12 miljoen.

Ter vervanging en uitbreiding is de Raad van Toezicht van het Centraal Museum op zoek naar

Twee leden voor de Raad van Toezicht, met de profielen:
“Zakelijk” en “Artistiek, kunst en cultuur”

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Centraal Museum Utrecht houdt toezicht op de uitvoering van het vastgestelde algemene en financiële beleid. In de statuten van de stichting zijn de principes uit de Code Cultural Governance overgenomen. De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal zeven leden, waaronder een voorzitter.

Elk van de leden heeft een specifiek profiel gebaseerd op deskundigheidsgebied. In verband met aftreden en uitbreiding zijn we op zoek naar twee nieuwe leden voor de profielen “Zakelijk” en “Artistiek, kunst en cultuur”. Kandidaten met een breed netwerk in bedrijven, instellingen en maatschappelijke groeperingen in Utrecht en omstreken worden in het bijzonder uitgenodigd te reageren. Conform de eigen maatschappelijke visie en de principes van goed bestuur gaat de voorkeur van de Raad van Toezicht uit naar kandidaten die de diversiteit van het team versterken. Gelet op de huidige samenstelling van de Raad gaat onze voorkeur uit naar kandidaten die wat jonger zijn, naar vrouwelijke kandidaten en/of kandidaten met een niet-westerse achtergrond.

Wat zoeken wij?
Profiel: Zakelijk
Wij zoeken voor dit profiel een met een bedrijfskundige achtergrond en kennis van marketing & communicatie, publieksbereik, innovatie en nieuwe media, onder meer tot uitdrukking komend in opleiding en/of werkervaring. De kandidaat heeft bij voorkeur zowel ervaring in het bedrijfsleven als de culturele sector en heeft een goed beeld van de bedrijfsvoering van een culturele organisatie.

Profiel: Artistiek, kunst & cultuur
Wij zoeken voor dit profiel een kandidaat met een achtergrond in de kunst en cultuursector. Een afgeronde opleiding in bijvoorbeeld kunstgeschiedenis is een vereiste voor deze plek. De kandidaat heeft affiniteit met en ervaring in een (of meer) van de volgende aandachtsgebieden: moderne en hedendaagse kunst, mode of stadgeschiedenis.

Voor beiden profielen geldt dat kandidaten voldoen aan het algemene profiel van Lid van de Raad van Toezicht.

Wat bieden wij?
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een (beperkte) vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen (vacatiegeld). De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar.

Voor vragen over deze vacature kan contact worden opgenomen met Rianne van Leenen, HR/ recruiting, telefoon 06-52501256 of per mail r.vanleenen@solon-net.nl.

U kunt tot 28 juni a.s. per mail reageren door toezending van uw motivatiebrief en C.V. naar r.vanleenen@solon-net.nl. Vermeld hierbij tevens voor welk profiel u reageert.

Het Centraal Museum heeft een Green Key voor duurzaam ondernemen.