Gebruik dit formulier om u aan te melden als Vriend of Compagnon.

Ja, ik word Vriend van het Centraal Museum

Mijn gegevens

Aanhef


Gegevens duo-Vriend of duo-Compagnon
Alleen invullen als u duo-Vriend of duo-Compagnon heeft gekozen

Betaalwijze
Kies voor een doorlopende automatisch incasso, of maak het verschuldigde bedrag zelf over op rekening NL97RABO0174910649 t.n.v. Centraal Museum, o.v.v. [uw naam] Vrienden CM. U ontvangt een jaarlijkse herinnering.

Betaalwijze