Dankzij donaties kunnen wij bijzondere tentoonstellingen blijven organiseren en onze collectie tonen en uitbreiden. Met bijzondere exposities tonen wij onze collectie en vertellen wij verhalen. Verhalen uit Utrecht, Nederland en de rest van de wereld. Schenkingen en nalatenschappen zijn hierbij onmisbaar.

Geld schenken

  • Periodieke schenking – Dit kunt u regelen via een schenkingsovereenkomst tussen u en het Centraal Museum. Bij een periodieke schenking is het belastingvoordeel meestal het grootst.
  • Eenmalige donatie – Wilt u eenmalig aan het Centraal Museum doneren? Dat kan op deze bankrekening: NL97 RABO 0174 9106 49, ten name van Stichting Centraal Museum.

Er zijn mogelijk fiscale voordelen van toepassing als u schenkt. Daarnaast hoeft u over donaties geen schenkingsrecht te betalen. Het hele bedrag komt dus ten goede aan het museum. Lees alles over fiscale voordelen of over onze ANBI-status.

Object schenken

Heeft u een bijzonder object dat u wilt schenken aan het Centraal Museum? We brengen u graag in contact met de conservatoren. Neem contact op via Merel Schrijvers, zie onderaan deze pagina.

Centraal Museum in uw testament

Wilt u graag een kunstwerk of geldsom nalaten aan het Centraal Museum? Dan kunt u ons opnemen in uw testament. Over schenkingen aan ons hoeft u geen erfenisbelasting te betalen, omdat wij een ANBI-status hebben. U kunt uw nalatenschap regelen bij uw eigen notaris. Wij denken natuurlijk ook graag met u mee. Zo neemt u ons op in uw testament:

  • Legaat – Met een legaat kunt u een bedrag, roerend of onroerend goed nalaten aan het Centraal Museum.
  • Erfstelling – Met een erfstelling regelt u dat een deel of percentage van uw nalatenschap wordt toegekend aan het Centraal Museum.

Contact

Heeft u vragen over uw gift of nalatenschap? Neem dan contact op met Merel Schrijvers, development en particuliere relaties: mschrijvers@centraalmuseum.nl of 030-2362360.