Het themajaar Mondriaan to dutch design is bijna ten einde, maar De Stijl blijft zich in de stad manifesteren: vandaag werd het kunstwerk Kern onthuld in het Griftpark. Dit beeld maakt deel uit van de toekomstige snelfietsroute tussen de stad van Rietveld (Utrecht) en de stad van Mondriaan (Amersfoort). De steden worden verbonden door tien bijzondere beelden van kunstenaar Boris Tellegen, waarvan Kern er een is.
Het kunstwerk roept stijl-iconen in herinnering, maar reflecteert daar eigentijds op. Zochten Mondriaan, Rietveld en andere kunstenaars naar universele harmonie, de beelden van Tellegen zijn juist cryptisch, soms rauw en ontregelend. Net als de werken van de stijlkunstenaars, kun je de beelden van Boris Tellegen ook levendig, vrij, en vrolijk noemen. De voltooiing van de volgende beelden is gepland in de eerste helft van 2018. De aanleg van de fietsroute zelf vergt langere tijd.
Dit project is tot stand gekomen met steun van de gemeenten Amersfoort, Utrecht, Soest, De Bilt en Zeist, het Centraal Museum, Stichting Amersfoort in C, het Mondriaan Fonds, het K.F. Hein Fonds, Stichting Zabawas, het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en de Stichting Sociaal Cultureel Fonds De Amersfoortse.