merge 2 details.png

De tekening lijkt een slaafse kopie naar het origineel van Caravaggio, toch is dat niet zo. Zo is in de versie van Caravaggio de hoek van het kruis bedekt, en bij Honthorst niet.