De Annex is de nieuwe programmalijn voor hedendaagse kunst. Op een vaste plek in het tentoonstellingsgebouw - de laatste zaal – geven we kunstenaars het podium om een andere kijk te geven op het thema van de tentoonstelling in de voorgaande zalen.

Vanuit hun eigen perspectief leveren kunstenaars commentaar, reflecteren ze op of engageren ze zich met actuele ontwikkelingen. Door die subjectieve blik laten de kunstenaars de bezoeker op een andere manier kijken, niet alleen naar kunst, maar ook naar de samenleving.

De ervaring in De Annex neemt de bezoeker mee bij het verlaten van het tentoonstellingsgebouw. We hopen dat de hedendaagse kunst de blik verruimt en dat de bezoeker de tentoonstelling op de terugweg met een andere bril op gaat zien.

Kijk voor actuele events in de Agenda