Het Centraal Museum kent een ruimhartig bruikleenbeleid. Het leent jaarlijks ca. 250 collectiestukken uit aan ca. 70 tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Om het bruikleenverkeer in goede banen te leiden, hebben we de onderstaande regels opgesteld. Bovendien gelden onze bruikleenvoorwaarden.

 • Een bruikleenaanvraag moet minimaal zes maanden voor de ingangsdatum van de bruikleen worden ingediend.
 • Uw aanvraag bevat de volgende informatie:
  • naam en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt
  • contactpersoon (naam, functie, telefoon, postadres, e-mail)
  • actueel facility report van de instelling
  • reden van aanvraag (tentoonstelling, onderzoek, etc.) en korte beschrijving van het project
  • tentoonstellingsperiode(n), -naam en -plaats
  • objectenlijst met inventarisnummers
 • Aanvragen worden alleen in behandeling genomen na het indienen van een schriftelijk verzoek gericht aan de directeur: Centraal Museum t.a.v. Bart Rutten Postbus 2106 3500 GC Utrecht of een email aan loans@centraalmuseum.

Kosten voortvloeiend uit het bruikleen (bijvoorbeeld conditierapporten, verpakking) worden doorberekend. Nadat een bruikleenaanvraag in behandeling is genomen en de bruikleennemer besluit het bruikleenverzoek (deels) in te trekken, zullen de gemaakte kosten worden doorberekend. Meer informatie krijgt u bij de afdeling Collectiebeheer, via het algemene telefoonnummer 030 - 2362362.