Vanaf 1972 is in de gemeente Utrecht een stadsarcheoloog werkzaam, die ondersteund wordt door een aantal medewerkers. Onder grote hoeveelheid voorwerpen die sindsdien zijn opgegraven, bevindt zich een aantal met een religieuze functie of afbeelding. In een kleine tentoonstelling die van 2 februari tot en met 21 maart 1985 in het Centraal Museum is gehouden, was een deel van de opgegraven voorwerpen te zien. Ze zijn niet alleen afkomstig uit kerken en kloosters, maar ze bevonden zich ook in woonhuizen. Zelfs op bierkannen werden religieuze voorstellingen afgebeeld.

De tentoonstelling was ingericht door de kunsthistorica Anka Voskuilen. Zij schreef ook de catalogus.

Documentation

  • Vrome vondsten : catalogus bij de tentoonstelling Centraal Museum, Utrecht, Anka Voskuilen, R.O.V.U. afd. Monumenten, Archeologie, Centraal Museum, 99 p.

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.49696FB2-AEE3-4826-A5D2-157679983DEE

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!