"Van 28 september tot 15 november [1959] vond de tentoonstelling 'Paus Adrianus VI' plaats ter gelegenheid van de 500-jarige herdenking van diens geboorte te Utrecht op 2 maart 1459. De expositie, die na Utrecht ook te Leuven is getoond, heeft veelomvattende voorbereidingen vereist, die zowel de directrice en de staf van het Centraal Museum als de hoogleraar in de kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leuven, Prof.Dr. J.K. Steppe - die een belangrijk aandeel had in de voorbereiding van de catalogus der tentoonstelling - vele maanden van ingespannen arbeid hebben gekost. De tentoonstelling belichtte zowel de jeugd te Utrecht van de enige Nederlandse paus als zijn studenten- en docentenjaren te Leuven, zijn karidnaal-legaatschap in Spanje en zijn kortstondig, doch als voorbereiding der contra-reformatie belangrijk pontificaat, door tal van geschilderde en gebeeldhouwde portretten, foto's, modellen, plattegronden, boekwerken, documenten en persoonlijke herinneringen, waaronder zo unieke stukken als het genadebeeldje en de relieken uit Vitoria, een blad uit het eigenhandig scheepsjournaal van Columbus, het Romeinse schetsboek van Maarten van Heemskerk en een der wandtapijten naar kartons van Rafaël, die de kardinalen na de dood van Leo X hadden beleend en die Adriaan heeft losgekocht." (uit het jaarverslag 1959 van het Centraal Museum)

De journalist Johan Luger, ook bekend als Pasquino, schreef in De Telegraaf: "(...) een magnifieke tentoonstelling in een magnifiek museum, dat ik als goed Nederlander natuurlijk nooit bezocht had."

Het jaarverslag constateerde tevreden: "De tentoonstelling heeft zeer de aandacht getrokken, zowel bij katholiek als bij niet-katholiek Nederland en is in totaal bezocht door 9.160 personen (...)." Daar kwamen nog eens ruim 8.000 bezoekers in Leuven bij. Om de drukte op te kunnen vangen werd het Centraal Museum ook op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavonden opengesteld.

Documentation

  • Herdenkingstentoonstelling Paus Adrianus VI : gedenkboek, catalogus : Utrecht, Centraal Museum, 28 september-15 november; Leuven, Stadhuis, 23 november-20 december 1959, [verantwoording M.E. Houtzager, J. Coppens], Centraal Museum, Stadhuis Leuven (Leuven), 287 p., [64] p. pl.
  • Paus Adriaan VI : een Utrechtsche timmermanszoon op den heiligen stoel van St. Petrus, door Else Hocks. met een inl. door L.J.C. van Gorkom. geautoriseerde bew. door W. Jurgens, Strengholt (Amsterdam, [1944]), 220 p.

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.45239391-95B8-4001-A3CF-A70645152A77

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!