Jan Voerman overleed in 1941 op 84-jarige leeftijd. In 1942 werd in het Centraal Museum een herdenkingstentoonstelling gehouden.

De Utrechtsche Courant van 20 maart 1942 schreef hierover: "De expositie, welke ruim 120 schilderijen en aquarellen omvat, benevens een aantal teekeningen en schetsen, geeft een goed beeld van den ontwikkelingsgang van dezen meester (...). Breed is die ontwikkelingsgang intusschen niet, want de voornaamste elementen en de meest typische kenmerken van Voermans picturale kunst, welke zijn werken uit de latere perioden kenmerken, zooals zijn kennelijke voorliefde voor wijdsche horizonten, getemperd coloriet en stemmingsvolle uitbeelding, zijn ook reeds in zijn vroegste werken te onderkennen Alleen wordt in later tijd de vormgeving wat minder strak belijnd en vertoont zij neiging naar het expressionisme over te hellen, zonder evenwel in de uitersten van deze richting te vervallen.
Het valt op, dat 'n zeer groot gedeelte van Voerman's objecten aan het buitenleven zijn ontleend en dat hij zich vooral tot het schilderen van koeien aangetrokken voelde; meer dan twintig van de ruim honderd schilderstukken en aquarellen zijn aan dit door hem geliefkoosde thema gewijd. Daarnevens trekken ook een beduidend aantal riviergezichten de aandacht; zijn bloemenstudies, meest aquarel, munten uit door getemperde toongeving, terwijl eenige goed geslaagde, expressievolle portretten en typisch Larensche tafereeltjes getuigen van Voermans veelzijdigheid."

Met een weekgemiddelde van 260 bezoekers was dit de drukst bezochte tentoonstelling in 1942 in het Centraal Museum.

Documentation

  • Jan Voerman, 1857-1941 : [catalogus van een] herdenkingstentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht, 18 maart t/m 12 april '42, inl.: J.H. de Bois, Centraal Museum (Utrecht, 1942), 15 p.

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.F51AF8AF-A370-4AF9-85E3-F55291D807A9

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!