Een zomertentoonstelling van juli tot eind oktober 1977. "Daar geeft een groot aantal schilderijen, enkele tekeningen en gebeeldhouwde portretten, ingedeeld in thema's als portretten, zelfportretten, stillevens, landschappen, taferelen uit het leven, straattaferelen, stadsgezichten en fantastische voorstellingen (magisch realisten en surrealisten) een harmonisch en soms contrastrijk overzicht van het eigen bezit aan figuratieve kunst." (Trouw 29-06-1977)

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!